2020-01-20 10:08:12

Predupis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u šk.god.2020./2021.

Osnovna škola Šime Budinića izvršit će predupis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2019./2020. u vremenu od 27. do 31. siječnja 2020. (od ponedjeljka do petka) u jutarnjem terminu od 8.15 do 10.00 i popodnevnom od 17.00 do 18.30 sati u uredu psihologa/defektologa. 

Pravo upisa u 1. razred osnovne škole imaju djeca koja do 01. travnja 2020. godine navršavaju šest godina života. Na predupisu uz osnovne informacije o djetetu (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, ime oca i majke) potrebno je znati jedino OIB djeteta (ne treba donositi bilo kakve dokumente). Molimo roditelje da, zbog brzine i učinkovitosti, na predupis dođe jedan roditelj/skrbnik bez djeteta.

Za djecu koja će šest godina navršiti do kraja tekuće godine, a nisu školski obveznici roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti Uredu zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika (Obrazac 6) uz priloženo mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta te presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu. Obrazac 6, odnosno zahtjev koji podnose roditelji/skrbnici Uredu,  dostupan je na web stranicama Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji pod linkom-Obrasci, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za obrazovanje, kulturu i sport“.   

Zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti  skenirani Uredu na e-mail prosvjeta@udu-zz.hr ili na adresu: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu i sport, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Upis u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. obavit će se od 8. do 15. lipnja 2020. godine.                                    


Osnovna škola Šime Budinića Zadar