2022-03-02 11:36:00

KOLEGIJALNIM DIJALOGOM DO SURADNJE

21. i 22. veljače 2022. godine  OŠ Šime Budinića u Zadru bila je domaćin međužupanijskog stručnog  skupa za učitelje razredne nastave  i stručne  suradnike pedagoge voditelje županijskih stručnih vijeća Dubrovačko – neretvanske, Splitsko – dalmatinske, Šibensko – kninske i Zadarske županije .

Središnja tema međužupanijskog stručnog  skupa bila je KOLEGIJALNIM DIJALOGOM DO SURADNJE.

U pripremi i organizaciji međužupanijskog stručnog  skupa AZOO sudjelovale su viša savjetnica Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica Jadranka Buvinić i viša savjetnica Mirela Majstrović.

Važnost skupa prepoznali su voditelji županijskih stručnih vijeća razredne nastave i pedagozi i u popunjenoj evaluaciji gdje su iskazali zadovoljstvo sudionika organizacijom, odabirom predavača i tema te su dali prijedloge tema koje smatraju važnim za buduće skupove. 

Jadranka Dunatov, učiteljica, savjetnica, voditeljica ŽSV Zadarske županije

 

 


Osnovna škola Šime Budinića Zadar