preskoči na sadržaj

Osnovna škola Šime Budinića Zadar

Ela Palčić 8a


Katarina Mišlov 8.a


Iz kutka Građanskog odgoja

Učenica Sara Burčul izradila je na temu Moje mentalno zdravlje. 


Ostvarena je nova uspješna suradnja OŠ Šime Budinića i Grada Zadra

BEZ PREPREKA DO BOLJE I HUMANIJE BUDUĆNOSTI

Senzibilizacija djece za potrebe osoba s invaliditetom jedna je od odgojnih metoda kojima se nastoji postići razvoj tolerancije i empatije već u prvim godinama školskoga života. Aktivno uključivanje učenika Osnovne škole Šime Budinića u društvene projekte Građanskog odgoja počelo je donositi konkretne pomake u društvenoj zajednici. Njihov ulazak u aktivno građanstvo koje doprinosi razvoju školske i društvene zajednice pozdravilo je i vodstvo Grada Zadra, na čelu s gradonačelnikom Brankom Dukićem, ostvarivši dogovor oko ulaganja sredstava u ugradnju dizala u školsku ustanovu radi pomoći  osobama s invaliditetom.

Školski projekt Pruži mi ruku jer trebam te ostvaren je u suradnji učiteljice Građanskog odgoja Nere Batine, učiteljice razredne nastave Antonije Bajlo te vjeroučiteljice Marijane Dellavia koje su zajedno sa svojim učenicima, a uz potporu ravnateljice Jagode Galić, nastojale potaknuti razvoj osjećaja za društvenu solidarnost prema društveno osjetljivim skupinama, ali i potaknuti na razmišljanje o aktivnijem uključivanju osoba s invaliditetom u zajednicu. Potaknuti činjenicom da školu pohađa učenik sedmog razreda koji se zbog invalidskih kolica otežano uključuje u sve čari školskog života, da je nepravedno zakinut za neke obrazovne sadržaje, unatoč prilagodbi izvođenja nastave, grupa učenika i njihove mentorice odlučili su neposredno djelovati te se uključiti u traženje idealnog rješenja za ovaj problem. Osim osvještavanja školske i lokalne zajednice o problemima i potrebama osoba s invaliditetom, učenici su proučili i zakonske odredbe o pravima takvih skupina koju se često nalaze na marginama društva upravo zbog pasivnosti zajednice u kojoj žive. Da bi potaknuti senzibiliziranje školske zajednice koja je posebno osjetljiva na potrebe i povrede prava invalidnih osoba i djece s tjelesnim teškoćama, učenici su izradili i plan djelovanja koji bi rezultirao ugradnjom dizala u školsku zgradu i osiguravanje adekvatnog parkirnog mjesta u blizini škole. Sama akcija započela je izradom slikovnica učenika nižih razreda sa svrhom upoznavanja najmlađih o potrebama invalidnih osoba, informiranjem i edukacijom starijih učenika o poteškoćama na koje takve osobe nailaze u svakodnevnom životu, a svoj je vrhunca doživjela u izravnoj suradnji s Odjelom za socijalnu skrb u Grada Zadra, Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Udrugom osoba s invaliditetom Zadar i Savezom studenata s invaliditetom.                                                                        Na sastanku s predstavnicima Grada Zadra, na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada, Branko Dukić, zamjenica gradonačelnika, gospođa Jagoda Surać, pročelnik odjela za odgoj i školstvo grada Zadra, Joso Nekić i njihovi suradnici, učenici su naišli na svesrdnu podršku i pomoć pri realizaciji svog projekta. Naime, tijekom sastanka više je puta spomenuto kako biti osoba s invaliditetom ne znači biti osoba zakinuta za građanska prava koja su osigurana Ustavom i zakonima, a koja bi trebala biti vodiljom u izgradnji međuljudskih odnosa i ravnopravnosti. Predstavnici Grada pokazali su izuzetnu osjetljivost za potrebe školske djece koja su suočena s invaliditetom te su upoznali učenike s nizom projekata na kojima Grada Zadar radi kako bi se kvaliteta života invalidnih osoba podigla na višu razinu. Svjesni činjenice kako škole nisu samo obrazovne, već i odgojne ustanove posebno su pohvalili iscrpnost učenika i mentora ovom problemu, kao i plemenit cilj kojem teže. Gradonačelnik, kao vodeći čovjek grada, obećao je učenicima kako će Grad sa svoje strane učiniti sve da se projekt realizira u što kraćem vremenskom roku i kako bi se otklonile sve prepreke koje koče život različitih jedino po tjelesnim nedostacima, ali ne i po svojoj jedinstvenosti i dostojanstvu. Ugradnja dizala i uklanjanje svih vanjskih prepreka u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava trebalo bi biti najmanje što zajednica može pružiti svojim članovima koji čime grad Zadar, a informiranje sugrađana o pravima osoba s invaliditetom i pružanje veće podrške istima, prvi je korak koji donosi probijanju granica netolerancije i pasivnosti društva prema osobama koje su potrebne društvene zaštićenosti. Sastanak je zaključen konstruktivnim dogovorom kako će se poduzeti sve mjere koje su potrebne da se djeci i odraslima s invaliditetom omogući život kakav zaslužuju kako bi postali ravnopravni i aktivni sudionici društva u kojem žive. U školskoj zgradi će se pregledati i konstruirati idealna rješenja za ugradnju dizala u što kraćem vremenskom roku kako bi se svim učenicima pružila jednaka prilika za učenje i sudjelovanje u školskom životu. Gradonačelnik je pozvao sve učenike da ne zaborave da je tolerancija i solidarnost najveća društvena vrijednost koju suvremeni čovjek postoji, da ne smiju biti samo pasivni promatrači, već aktivni pomagači društva te da uvijek imaju na umu da u izgradnji svijeta sudjeluju ravnopravno svi koji streme ka višim ciljevima. Nekad je to bolje obrazovanje, razvoj boljih međuljudskih odnosa, humanijeg i osjetljivijeg društva, nekad jednostavno želja za pomoći drugima. Kolica, štake i bilo kakva pomagala tome nikad ne smiju biti prepreka.  

Mateja Jurjević, prof.

 

 


Održan stručni skup na temu Metoda simuliranih suđenja

Dana 21.3. u našoj školi održan stručni skup na temu Metoda simuliranih suđenja. Uvodno predavanje o važnosti ove metode za razumijevanje koncepta pravne države održali su viši savjetnici za nacionalne programe pri Agenciji za odgoj i obrazovanje  - Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak.

S koracima provedbe polaznike je upoznala dugogodišnja mentorica učenika na natjecanjima simuliranih suđenja, Jasna Kraljić Cmrk profesorica  Gimnazije Fran Galović, Koprivnica. Polaznici su saznali razliku između hrvatskog i američkog pravosudnog sustava te su se  upoznali  s provedbom simulacije suđenja u parničnom postupku i kaznenom postupku. Na kraju je održana pripremna radionica kaznenog postupka te je izvedena simulacija kaznenog postupka prema spisu Županjsko državno odvjetništvo protiv A. Rogan. Slučaj je presudio glasnogovornik Općinskog suda u Zadru, viši sudski savjetnik Denis Klarendić.


Održan stručni skup na temu Medijacija- učitelji i učenici miritelji

U našoj školi održan stručni skup na temu Medijacija-učitelji i učenici miritelji. Predavanje i radionicu održali su viši savjetnici za nacionalne programe pri Agenciji za odgoj i obrazovanje  - Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak te predstavnici Hrvatske udruge miritelja prof., Danica Lisičar, dr. sc. Vanja Bilić.

Na skupu su sudjelovali učitelji, nastavnici i stručni suradnici iz Zadarske i Šibensko-kninske županije. Sudionici su se upoznali s konceptom medijacije, vrstama medijacije i sa Zakonom o mirenju. Upoznali su razliku između medijacije i drugih načina rješavanja sukoba. Saznali  su koja su  pravila, procedurame/koraci u mirenju te  potrebna znanja, vještine i etičke vrijednosti za njeno provođenje u školi, obitelji, zajednici i izvan-sudskom rješavanju sporova. Na kraju, sudionici  su kroz radionicu vježbali procedure pravilnog korištenja svih medijatorskih vještina i načela – neutralnost, aktivno slušanje, ublažavanje napetosti, parafraziranje, vođenje razlučivanja pozicija od interesa i potreba sukobljenih strana te izvođenje prihvatljivog prijedloga za rješenje problema sporazumom ili nagodbom.


Razgovor

U sklopu projekta Pruži mi ruku jer trebam te! učenica Leona Maričić i učiteljica Nera Batina razgovarale su s predsjednikom Udruge tjelesnih invalida Zadar Jozom Kasipovićem i tajnicom udruge Zrinkom Popov.

Udruga djeluje od 1983. godine pod nazivom Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Općine Zadar. Pod sadašnjim nazivom radi od 1997. i  danas broji preko 800 članova.

Razgovarajući s predstavnicima udruge saznali smo s kojim problemima se suočavaju osobe s invaliditetom i kako se ti problemi nastoje riješiti. Informacije koje smo dobili pomoći će nam u našim nastojanjima da educiramo i osvijestimo učenike naše škole i pokažemo da su različitosti bogatstvo, a ne nedostatak.


Volonterski centar Zadar održao predavanje o volonterizmu

U sklopu nastave građanskog odgoja i obrazovanja članovi Volonterskog centra Zadar održali su predavanje o volonterizmu. Učenici su saznali  što znači biti volonter i volontiranje, objašnjena su im osnovna pravila i obaveze svakog volontera i organizacije volontiranja.

Konačna svrha ovog posjeta je da se učenici uključe u neki projekt volontiranja i predstave svoj trud na kraju školske godine. Radujemo se provedbi ideja koje će osmisliti.


Projekt "Aktivni građani uz građanski odgoj"

Ove školske godine naši učenici marljivo rade na projektu pod nazivom Aktivni građani uz građanski odgoj. Projekt se bavi problematikom uvođenja građanskog odgoja u osnovne škole grada Zadra. Voditeljica projekta je učenica osmog razreda Ema Meštrović, a mentorice projekata su učiteljice Ana Marija Niseteo i Nera Batina.

Za potrebe projekata učenici su proučili razne izvore, pisane,elektronske, zakonske dokumente, internet portale te su anketirali građane.  Važne informacije dobili su razgovarajući s predstavnicima lokalne vlasti, ravnateljima škola te s pročelnicom Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke.

Nakon analize mogućih rješenja učenici su došli do zaključka da je najbolje rješenje za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u sve osnovne škole grada Zadra, riječki model uz određene preinake. Ono što bi voljeli preinačiti jest da se građanski odgoj uvede u sve osnovne škole u Zadru kao izborni predmet, a ne izvannastavna aktivnost.

Učenici su osmislili  plan djelovanja pomoću kojeg će ukazati na problem i zatražiti pomoć u realizaciji svojih  ideja. Razgovarali su s predstavnicima vlasti te službeno uputili MZO i Gradu Zadru projektno istraživanje s prijedlogom rješenja.


Učenici koji pohađaju građanski odgoj i obrazovanje posjetili Knjigozemsku

U sklopu izvanučioničke aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja učenici naše škole  posjetili su prostor Knjigozemske. Tamo nas je dočekala predsjednica Udruge za kulturu i umjetnost Punktum, Koraljka Alavanja. Udruga Punktum je dobrovoljna neprofitna organizacija osnovana 2009. kojoj je cilj propitivanje kulturnih fenomena. Udruga je ostvarila projekte usmjerene na edukaciju i umjetničko izražavanje djece i mladih, građanski aktivizam, tribine, književne i tematske večeri i medijske prezentacije. Među važnim projektima ističu se  „Kreativne radionice za djecu – Miševi i mačke naglavačke“ Silbensko kulturno ljeto 2010.“, radionica mozaika „Kockica“. radionice Camere obscure i „Pustolovno-edukativne radionice za djecu“ Projekt „Mural“ te festival “Ritam prirode”. Suradnju s Osnovnom školom Šime Budinića udruga je ostvarila kroz javnu akciju uređenja gradskog parka Radost koja se provodila u sklopu kampanje Mreže mladih Hrvatske Znam, razmišljam, sudjelujem.

Sam prostor Knjigozemske postoji od  2009. Godine, a  okuplja razne udruge i inicijative koje čine najveći dio nezavisne kulturne scene Zadra. Udruga Z.V.U.K. bila je formalni nositelj prava korištenja prostora, u međuvremenu je likvidirana i pravno više ne postoji. Brigu o prostoru i nastavku aktivnosti od siječnja 2016. g. preuzeli su Udruga za kulturu i umjetnost Punktum, Udruga Zapis, Klub studenata/ica sociologije Antifjaka kao udruga građana, te mnogi drugi umjetnici pojedinci. U prostoru Knjigozemske organiziraju se razni koncerti, medijske prezentacije, kinoteke, radionice i   akcije kao što su dijeljenje hrane, odjeće. U razgovoru s gospođom Koraljkom Alavanjom učenici su saznali da je rad u udruzi vrlo neobičan 'posao', ako se tako može nazvati. Kada su je naši učenici pitali zašto to radi, odgovorila  im je kako je to samo dobra volja i želja da se nešto korisno i kreativno radi, a ujedno i pomogne ljudima.


 


Posjetili smo gradsku upravu

Učenici osmih razreda u pratnji učiteljice Nere  Batine  posjetili su gradsku upravu gdje su se susreli sa zamjenicom gradonačelnika Jagodom Surać. Gospođa Surać provela je učenike kroz prostorije Velike i Male vijećnice.  Učenici su doznali na koji način funkcionira vođenje grada te koje su njegove nadležnosti. Naposljetku su zasjeli u klupe predsjedništva Gradskog vijeća

pa su postavljali mnogobrojna zanimljiva pitanja, a nisu se ustručavali postaviti i poneka škakljiva pitanja. Na kraju susreta,  u Maloj Vijećnici učenica Ema Meštrović upoznala je zamjenicu s ovogodišnjim projektom škole Aktivni građani uz građanski odgoj. Gospođa Surać je pohvalila istraživanje učenika te ih uputila da svoj prijedlog za uvođenje građanskog odgoja u zadarske škole upute službeno Gradu Zadru.

 


Radionica stripa o ljudskim pravima

Učenici naše škole, koji pohađaju nastavu eksperimentalnog programa građanskog odgoja i obrazovanja, su sudjelovali na radionici stripa o ljudskim pravima. Na radionici su se upoznali s novim pojmovima i ponovili i utvrdili već postojeća znanja o ljudskim pravima, te sustavom njihove zaštite. Nakon toga, učenici su novostečena i postojeća znanja izrazili na kreativan način u formi stripa.

 


Posjet Prekršajnom sudu

25. listopada 2017. u sklopu Dana otvorenih vrata građani grada Zadra mogli su se informirati na koji način funkcioniraju Prekršajni, Općinski i Županijski sud u Zadru. Učenici koji pohađaju izborni predmet građanski odgoj i obrazovanje su posjetili Prekršajni sud u Zadru. Tom prilikom učenici su poslušali sudsku raspravu. Nakon rasprave učenici su postavljali pitanja zbog kojih su dobili pohvale od strane sudskih djelatnika.


Akcija prikupljanja igračaka za odjel pedijatrije

Učenici koji pohađaju eksperimentalni program građanskog odgoja i obrazovanja osmislili su akciju prikupljanja igračaka za odjel pedijatrije OB Zadar.

 

Akcija je bila veoma uspješna jer smo u veoma kratkom roku prikupili veliki broj igračaka koje smo na kraju odnijeli na odjel pedijatrije OB Zadar.


Akcija prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za socijalnu samoposlugu

Učenici volonteri naše škole, zajedno s učiteljicama Antoniom Bajlo i Ana Marijom Niseteo, organizirali su akciju prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za socijalnu samoposlugu u Zadru.

Odazvao se veliki broj učenika i učitelja jer su prepoznali vrijednost akcije. Prikupljena je velika količina namirnica i higijenskih potrepština.

 

 

Antonia Bajlo i Ana Marija Niseteo


Građanska akcija

U sklopu projekta Etika, čiji je nositelj ''Mala filozofija'', učiteljice naše škole su prošle edukaciju. Znanje koje su stekle prenijele su u razrede. U našoj školi provelo se po pet radionica u svakom razredu koji je sudjelovao u ovom projektu. Na radionicama su sudjelovali učenici 2., 4., 5., i 8. razreda. Radionice su provodile: Ljeposava Gulan, Helena B. Borović, Marijana Dellavia, Martina Marić Jagoda Gauta i Ana Marija Niseteo.

Nakon odrađenih radionica i rasprave u učionicama prešlo se na konkretno djelovanje u zajednici. Jedna od građanskih akcija koju su proveli učenici drugog razreda zajedno sa svojom učiteljicom Ljeposavom Gulan odnosila se na pomoć Zadarskom azilu. Akcija se provodila tako da su učenici u zajedničku razrednu kasicu svakodnevno prikupljali novac. Sakupljeni novac će se iskoristiti za kupovinu neophodnih stvari za azil.

Drugu građansku akciju su provele učenice osmih razreda zajedno s učiteljicom Anom Marijom Niseteo. Njihova je ideja bila da pokušaju osposobiti prostoriju mjesne zajednice. Naša je škola dobila prostoriju prije dvije godine u sklopu projekta građanin. Učenici koji su tada pohađali eksperimentalni program iz građanskog odgoja i obrazovanja su zajedno sa svojom učiteljicom Nerom Batina napravili projekt ''Dajte prostor za mlade da nešto pametno rade''. Grad je zahvaljujući tom projektu dodijelio prostoriju mjesne zajednice našoj školi na korištenje. Učenici i učiteljica Nera Batina su pokušali na sve načine pronaći sredstva koja bi im omogućila da osposobe prostoriju, no, nažalost osim bojanja zidova i čišćenja nisu u potpunosti uspjeli ostvariti svoj naum.

Zahvaljujući udruzi ''Mala filozofija'' i Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje financira čitav projekt napokon smo uspjeli urediti prostoriju za mlade. Učenice su uložile izniman trud i pokazale svoju kreativnu stranu. U svemu nam je pomogla i školska psihologinja Jagoda Gauta i domar i kućni majstor Josip Debak. Učenice su zapuštenu prostoriju pretvorile u ugodno mjesto za druženje.

Prije uređenja

 

Radovi u tijeku …

   

 

Konačan ishod

 

 

 


Etički dan

Dana 13. lipnja 2017. u našoj školi je organiziran ''Etički dan''. ''Etički dan'' je osmišljen za druženje učenika, učitelja i stručnih suradnika koji su sudjelovali u projektu Etika čiji je nositelj udruga ''Mala filozofija''. Učenici i učitelji su prezentirali svoje radove, građanske akcije, te su izmijenili iskustva koja su stekli sudjelujući u ovom projektu. ''Etički dan je popratio i ravnatelj škole koji je iskazao zadovoljstvo zbog truda koji su naši djelatnici i učenici uložili.

S nama se družila i Marija Kragić iz ''Male filozofije'' koja je bila zadovoljna postignutim rezultatima.


Posjet udruzi Porat

Učenici koji pohađaju nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja posjetili su udrugu Porat. Udruga je osnovana s ciljem promicanja prava bivših ovisnika u društvu. Naši domaćini bili su gospodin Siniša i Mario koji su učenicima  ispričali  o  problemima koje su prolazili kao ovisnici o drogama. Učenici su  saznali o štetnosti opijata i o posljedicama ovisnosti. Učenici su pažljivo slušali izlaganja naših domaćina nakon čega su postavljali pitanja. Nakon razgovora s domaćinima učenici su ispisali poruke na ploči pozitivnih poruka.


Posjet Volonterskom centru

Dana 12. travnja 2017. učenici koji pohađaju izborni predmet građanski odgoj i obrazovanje, u pratnji učiteljice Ana Marije Niseteo, posjetili su Volonterski centar Zadar . U ugodnoj i opuštenoj atmosferi domaćini su učenicima prezentirali dosadašnji rad. Pokazali su da postoji organizacija koja služi kao posrednik između volontera i organizatora raznih projekata volontiranja.

Učenici su pokazali  zanimanje za promicanje volonterizma i volontiranje. Voditelje su obavijestili o akciji prikupljanja igračaka koju su pokrenuli za odjel pedijatrije OB Zadar.


RAZGOVOR SA ZAMJENIKOM GRADONAČELNIKA IVICOM VLAKIĆ

U srijedu 15.2.2017. godine podsjetili smo Gradsku upravu grada Zadra kako bismo bolje otkrili posao gradonačelnika te ga izvijestili o našem projektu. Nažalost,  gradonačelnik Božidar Kalmeta nije mogao prisustvovati pa nas je u svijet politike uveo zamjenik gradonačelnika Ivica Vlakić.

Nakon što smo se svi lijepo smjestili i predstavili, brzo smo zatrpali zamjenika Vlakića brojnim pitanjima. U početku smo raspravljali o njegovom poslu, poteškoćama i prednostima kroz koje on svakodnevno prolazi. Bilo nam je zanimljivo slušati o politici i sistemu glasovanja u Hrvatskoj kao i o različitim problemima, ali i postignućima grada Zadra.

Ubrzo nakon toga predstavili smo mu naš projekt ''Dajte nam besplatne knjige da naši roditelji imaju manje brige'' na koji je on sa zadovoljstvom odgovorio. Neke nesuglasice ubrzo smo izgladili raspravom pa i time došli do zaključka – svake godine prenositi stare knjige na sljedeću generaciju, time bi uštedjeli novac gradu Zadru ali i građanima. Upoznao nas je s načinom na koji Milan Bandić osigurava besplatne udžbenike učenicima osnovnih, ali i srednjih škola grada Zagreba.

Sve u svemu, bilo nam je zadovoljstvo poslušati poučne riječi Ivice Vlakića koji se doista potrudio objasniti nam golem i nama još nerazumljiv svijet politike. Za kraj, razveselio je neke učenike slikanjem iza govornice.

Paula Bačić i Magdalena Skoblar

 


POSJET GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZADRA

U sklopu projekta ''Dajte nam besplatne knjige da naši roditelji imaju manje brige'', izbornog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja, učenice naše škole su posjetile Gradsku upravu grada Zadra. Tom prilikom razgovarali smo s Ivanom Hajdić, Višim stručnim suradnikom za odgoj. Gospodin Hajdić je učenice upoznao sa svim aktualnim problemima Upravnog odjela za odgoj i školstvo, kao i sa svim projektima koje taj odjel financira. Učenice su predstavile školski projekt i postavile niz pitanja. Gospodin Hajdić je strpljivo slušao njihove argumente i dao odgovore na sva postavljena pitanja. Učenice su bile jako zadovoljne nakon obavljenog intervjua.

 


Posjet Prekršajnom sudu

Dana 2. studenog 2016. učenici, koji pohađaju izborni predmet građanski odgoj i obrazovanje, zajedno sa svojom učiteljicom Ana Marijom Niseteo, su imali priliku posjetiti Prekršajni sud u Zadru. Učenici su se upoznali s predmetima kojima se bavi Prekršajni sud, te su prisustvovali jednom suđenju. Nakon suđenja učenici su posjetili pisarnicu, te su se upoznali s djelatnicima i poslovima koji se obavljaju u pisarnici. Nakon pisarnice učenici su se upoznali s predsjednicom Prekršajnog suda. Učenici su joj postavljali mnoga pitanja na koja su dobili zanimljive odgovore.

Stela Štohera 


POSJET OPĆINSKOM SUDU

U sklopu izvanučoničke nastave izbornog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja učenici naše škole posjetili su Općinski sud u Zadru. Na sudu nas je dočekala stručna savjetnica u uredu predsjednice Kaznenog odjela Grozdana Dujić. Nakon toga smo se susreli sa sutkinjom Anom Brkić, predsjednicom Kaznenog odjela. Sutkinja nas je provela kroz prostorije suda. Učenici su imali priliku vidjeti sudnicu Općinskog suda i sudnicu Županijskog suda. Sutkinja je učenicima objasnila postupak suđenja. Učenici su postavljali brojna pitanja od kojih su pojedina bila veoma interesantna. Učenike je najviše zanimalo koliko predmeta ima jedan sudac, koliko traje studij prava, boje li se sudci osuđenika, isplati li se biti sudac u Hrvatskoj itd. Sutkinja je strpljivo slušala učenička pitanja i davala interesantne odgovore. Učenici su bili jako zadovoljni nakon posjete Općinskom sudu da im čak ni kiša koja je cijeli dan padala nije pokvarila raspoloženje.

  


RADIONICA STRIPA O LJUDSKIM PRAVIMA

Učenici koji pohađaju izborni predmet Građanski odgoj i obrazovanje sudjelovali su na radionici stripa o ljudskim pravima. Na početku radionice su se upoznali s pojmom ljudskih prava, sadržajima i vrstama ljudskih prava, te sustavom njihove zaštite. Drugi dio radionice se sastojao od praktičnog rada. Učenici su svoja znanja izrazili na kreativan način u formi stripa.


SIMULIRANO SUĐENJE

DRŽAVA GRIMM PROTIV MARICE

Učenici, koji pohađaju predmet Građanski odgoj i obrazovanje, zajedno sa svojom učiteljicom Anom Marijom Niseteo, su organizirali simulirano suđenje. Cilj ovog sata bio je da se učenici kroz slučaj koji je primjeren njihovom uzrastu upoznaju sa svojim pravima i sudskim procesima u Republici Hrvatskoj. Slučaj koji je bio odabran za simulirano suđenje odnosio se na poznatu bajku o Ivici i Marici. Kao što je svima poznato Ivicu i Maricu su otac i maćeha ostavili u šumi. Nakon što su se djeca izgubila pronašli su kućicu zle vještice, koja potom zatvara Ivicu u kavez. Vještica hrani Ivicu u nadi da će se udebljati kako bi ga mogla pojesti. Naposljetku, Marica ubija vješticu kako bi spasila brata i sebe, a u bijegu je navodno ukrala vještičine dragulje. Učionica Hrvatskog jezika nakratko je pretvorena u sudnicu. Učenici su odabrali uloge koje su vješto odigrali. Na satu je sudjelovao i pravnik Ivan Žuža koji je odigrao ulogu sudca. Suđenje je bilo poput pravog suđenja: čitanje optužnice, izjašnjavanje o krivnji, ispitivanje svjedoka optužbe i obrane itd. Tužiteljica, braniteljica i svjedoci su vjerno odigrali svoje uloge zbog čega je sudcu zaista bilo teško donijeti odluku budući da nije bilo materijalnih ni pisanih dokaza. Sudac je naposljetku donio presudu prema kojoj je Marica bila oslobođena svih optužbi.


Za bolja vremena u kvartu, uključi se u startu

Uspješno je završena akcija učenika Građanskog odgoja „Za bolja vremena u kvartu, uključi se u startu“ i odobren dugoočekivani prostor za korištenje i organizirana druženja

http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1192&mshow=3393#mod_news


„Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš“

Ususret sunčanim toplim danima, u subotu 30. travnja održana je ekološka akcija „Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš“ u kojoj su sudjelovali djelatnici i učenici naše škole. Budući da je tradicija škole da se uključuje u što više hvalevrijednih akcija, poziv na Zelenu čistku objeručke je prihvaćen.

Poveznica


Dobri duhovi Voštarnice i Višnjika

Uspješno je završena dobrotvorna akcija učenika Građanskog odgoja „Za bolja vremena u kvartu, pridruži se u startu“

Više pročitajte na slijedećoj POVEZNICI.


POSJET VOLONTERSKOM CENTRU ZADAR

Dana 14. ožujka 2016. učenici koji pohađaju izborni predmet građanski odgoj i obrazovanje, u pratnji učiteljice Nere Batine posjetili su Volonterski centar, Zadar . U ugodnoj i opuštenoj atmosferi domaćini su učenicima prezentirali dosadašnji rad. Pokazali su da postoji organizacija koja služi kao posrednik između volontera i organizatora raznih projekata volontiranja. Učenici, koji su ujedno i članovi novo osnovanog volonterskog kluba pokazali su  veliko zanimanje za promicanje volonterizma i volontiranje. Voditelje Volonterskog centra obavijestili  su o osnivanju  Volonterskog kluba OŠ Šime Budinića te su im prezentirali svoje buduće ideje i volonterske akcije te ih pozvali da im se priključe.


"Jedina stvar koju ne možemo reciklirati je potrošeno vrijeme" Chauser

ZA BOLJA VREMENA U KVARTU UKLJUČITE SE U STARTU

Na satovima građanskog odgoja i obrazovanja naučili smo tko čini vlast i kako se vlast formira. Najviše nas je zanimalo na koji način građani mogu sudjelovati u vlasti. Jedan od načina  neposrednog sudjelovanja građana jesu mjesni odbori. Prošle školske godine našim projektom Dajte prostor za mlade da nešto pametno rade nastojali smo senzibilizirati javnost o problemu dugotrajne izgradnje centra za mlade. Za potrebe projekta organizirali smo  javnu tribinu,  sudjelovali u javnoj raspravi koju je organizirao Grad Zadar, a sažetak svog istraživačkog rada proslijedili su Upravnom odjelu za EU fondove. Zaključili smo da naš prošlogodišnji projekt ne smije stati. Mi se možemo i moramo uključiti u život naše zajednice. Na osnovu prošlogodišnjeg istraživanja, potreba  za organiziranim i kreativnim provođenjem vremena postoji, a prostorije mjesnog odbora mogu se koristiti u te svrhe. Stoga nam se način funkcioniranja i program rada mjesnih odbora činio kao logičan nastavak prošlogodišnjeg projekta. Važne informacije o mjesnim odborima dobili smo razgovarajući s predstavnicima lokalne vlasti te  predstavnicima udruga. U dogovoru s našom profesoricom odlučili smo provesti malo istraživanje Htjeli smo utvrditi kolika je informiranost ispitanika o mjesnim odborima. Anketa je provedena na frekventnim gradskim područjima, a budući da se naša škola nalazi na Voštarnici u anketi je sudjelovalo najviše ispitanika baš iz tog kvarta. S radom mjesnog odbora nije upoznato čak 76 % ispitanika. Velik postotak ispitanika čak 91% ne zna tko je predsjednik mjesnog odbora. Rezultati ankete također pokazuju da bi se većina ispitanika uključila u organizirane aktivnosti mjesnog odbora. Najzastupljenije aktivnosti koje bi ispitanike zanimale slušaonice glazbe, zatim  društvene igre, kartanje, projekcije filmova, kreativne radionice te sudjelovanje u rješavanju  problema u kvartu. Na osnovu toga osmisli smo plan i program aktivnosti u mjesnom odboru koje ćemo povezati s našim volonterskim klubom. Plan i program aktivnosti ćemo prezentirati predsjednici Mjesnog odbora Višnjik Ivi Lucin,  pročelnici Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Dolores Grdović Kalmeta i Volonterskom centru Zadar.

 

Za potrebe projekta razgovarali smo s predsjednikom Udruge″ Bleke i konji″, gospodinom Eniom Meštrovićem i s pročelnicom Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove gospođom Dolores Kalmeta Grdović.

Učenici koji  sudjeluju u projektu: Marta Antulov, Katarina Bobić, Sara Čukušić, Matija Soldo, Heda Škovrlj, Marta Klapan, Matija Marfat, Helena Savić, Franka Birin, Laura Fabulić, Veronika Gospić, Antonia Kožul, Lucija Livljanić, Luciano Peričić, Vito Peričić, Ema Stanić, Julia Kršlović Babić, Karla Božilović, Ivan Ćoza, Antonio Dorkin, Nikolina Ramić, Barbara Dokoza

Voditelj skupine: Veronika Gospić

Projekt predstavljaju: Marta Klapan, Julia Kršlović Babić, Helena Savić i Veronika Gospić

Mentor: Nera Batina, prof.


U našoj školi osnovan Volonterski klub OŠ Šime Budinića

Tradicija volonterstva u našoj školi postoji dugi niz godina i volontiranje nam nije stran pojam. Htjeli smo to službeno potvrditi osnovanjem volonterskog kluba. Na sastanku kluba, 25 prisutnih djelatnika jednoglasno je donijelo odluku o osnivanju kluba te je sastavljen  popis članova. Namjera je da se u rad kluba osim djelatnika škole uključe učenici i roditelji. Prisutni su se složili da voditelj kluba bude ravnatelj škole Ivan Čular, a koordinatorice učenika volontera učiteljice Antonia Bajlo i Nera Batina. Članovi su upoznati s okvirnim planom volonterskog kluba te su pozvani da slobodno predlože svoje ideje. Članovima su predstavljene osnovne informacije o ulozi volonterskog kluba i obavezama i pravima volontera.


Učenici Građanskog odgoja u posjetu Općinskom sudu u Zadru

 

KAD IVICA I MARICA ZAVRŠE NA SUDU

Učenici osmih razreda Osnovne škole Šime Budinića koji pohađaju satove Građanskog odgoja, okupljeni oko profesorice Nere Batine, posjetili su Općinski sud u Zadru. Budući da je Građanski odgoj učenicima ponudio upoznavanje s pravnim obilježjima države i načinima sudskog funkcioniranja, posjet uredu predsjednika zadarskog Općinskog suda, Željku Rogiću donio je ono zbog čega učenicima škola postaje privlačna – rad s ljudima o kojima uče.    

Ulazak u veliku, žutu zgradu nadomak Kalelarge već je djelovao obećavajuće. Petnaestak učenika, predvođeni profesoricom Batinom spremno su se uputili na treći kat, zadnja vrata s desne strane i pokucali na vrata „šefu“ Općinskog suda, Željku Rogiću. Ured približne veličine jedne manje učionice, mnoštvo papira po stolovima, zvuk prstiju na tipkovnici, djevojke koje užurbano raznose dokumente, upisuju i javljaju se na svaki zvuk telefona najbolji su pokazatelj radne atmosfere koja vlada na sudu. Ugodno dočekani i pozdravljeni od strane svih zaposlenika, a posebno glavnog suca, učenici su imali priliku čuti nekoliko slučajeva koje je pritom sudac sa svojim suradnicima rješavao. Na opće oduševljenje, u samo sat vremena riješeno je čak nekoliko slučajeva, stoga ni ne čudi da je Općinski sud u Zadru treću godinu za redom najuspješniji sud u Hrvatskoj.                                                                     Cilj dolaska mlade ekipe Budinića bio je simulirano suđenje. Učenici su naime, željeli konkretnim radom sa sucem Rogićem riješiti „sudski“ slučaj koji su sami osmislili, za koji su podijelili uloge i spremno naučili tekst. Riječ je o poznatoj dječjoj bajci o Ivici i Marici, dvoje djece koje su otac i maćeha ostavili u šumi kako ne bi umrli od gladi. U šumi ih nalazi zla vještica koja ih odvodi svojoj kući, hrani ih brojnim delicijama i slasticama kako bi se udebljali i kako bi ih ona sama mogla pojesti. Marica međutim, ubija vješticu kako bi spasila brata i sebe, a u bijegu ukradu iz vještičine kuće staričine dragulje. Taj posljednji detalj iz priče poslužio je učenicima za pravu sudsku bitku u kojoj je sudac bio upravo sudac Rogić. Zamislivši da su okolnosti priče stvarne, učenici su postali sudsko vijeće koje se sastoji od tužitelja, branitelja, okrivljenika, svjedoka obrane i svih ostalih sudskih službenika. Simulacija suđenja bila je tako vjerno prikazana da je sudac Rogić dopustio i razmještaj sjedalica i od ureda napravio pravu malu sudnicu tako da su se svi učenici mogli uživjeti u uloge. Suđenje je bilo pravo – red optužbi, red obrana, red dokaza i ispitivanje svih svjedoka. Saslušavši sve, sudac je promislio o svojoj odluci i upoznao prisutne o okolnosti u kojima se ubojstvo i krađa dogodile, a također podsjetio sve okupljene na razne kategorije po kojima se ubojstvo prema Hrvatskom kaznenom zakonu može kategorizirati. Po zakonu koji je relevantan u ovom slučaju sudac je na temelju dokaza kaznio optuženu Maricu sa zatvorskom kaznom u roku trajanja od godinu dana i šest mjeseci. Slučaj je proglašen završenim.              Sudjelovanje u suđenju sa stvarnim sucem, sa sudskim slučajem čiji su dio i uvjetima u kojima se nalaze oduševili su sve prisutne učenike Građanskog odgoja. Brojna teorija o kojoj su čitali u knjigama provedena je u praski, a rad sa stvarnim predsjednikom najboljeg suda u Hrvatskoj zasigurno je u brojnim učenicima pobudio želju da i oni sami u budućnosti budu dio suda. Ako ne ništa, barem se mogu pohvaliti da su Maricu iz mnogima omiljene priče iz djetinjstva osudili na zatvor. Izgleda da će se nakon ovoga posjeta bajke pažljivije čitati!

 

Mateja Jurjević


POSJET UDRUZI PORAT

U sklopu izvanučioničke nastave Građanskog odgoja i obrazovanja učenici naše škole posjetili udrugu Porat. Udruga Porat osnovana je 2003. godine od strane liječenih ovisnika u apstinenciji uz pomoć stručnog osoblja. Udruga je osnovana s ciljem promicanja prava bivših ovisnika u društvu. Udruga danas broji 63. člana. Naši domaćini bili su gospodin Siniša i Mario koji su učenicima  ispričali  o  problemima koje su prolazili kao ovisnici o drogama. Naši domaćini su otvoreno pričali o svojim iskustvima. Učenici su  saznali o štetnosti opijata, ne samo na zdravlje već i posljedice koje ovisnost ostavlja   na međuljudske odnose,  financije te probleme sa zakonom. Upoznali su se s vrstama terapijskih zajednica, kome se treba obratiti i kako tražiti pomoć. Tko je pažljivo slušao mogao je zaključiti kako droga nije rješenje i da joj zaista treba reći NE!


Okrugli stol ″Kretanje u Zadru″

U sklopu Europskog tjedan mobilnosti  17. rujna Udruga Eko Zadar organizirala je okrugli stol ″Kretanje u Zadru″. Na okruglom stolu govorilo se o mogućnostima i nedostacima gradskog prometa s posebnim naglaskom na uređenje biciklističkih i pješačkih zona. Naše učenice Marta Klapan i Matija Marfat predstavile su projekt  Izgradite nam biciklističke staze da nas automobili ne gaze. Projekt su naši učenici započeli prije tri godine, ali kako znamo situacija s obilježavanjem i izgradnjom biciklističkih staza se nije bitno  promijenila. Aktivne učenice su predstavnicima vlasti i medija izložile što se s malo novca može  učiniti.

 


Novi volonterski priručnik ″Volonterkovi savjeti″

Tiskana je nova volonterska početnica za učenike osnovnih škola ″ Volonterkovi savjeti″.

Udruga ″Mi″iz Splita tiskala je početnicu uz pomoć sredstava MZOS u sklopu projekta volontiranje u osnovnoškolskim klupama. U priručniku se nalaze neke korisne informacije o volontiranju. Djeca i mladi najčešće volontiraju s prijateljima iz škole. Takvo se volontiranje zove školsko volontiranje. Učenici mogu organizirati volonterske aktivnosti u školi ili van nje, a u njima mogu sudjelovati sami učenici, učitelji i roditelji. U priručniku su prikazani dobri primjeri školskog volontiranja. Kao pozitivan primjer izdvojena je i Osnovna škola Šime Budinića. Digitalnu verziju priručnika možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.vcz.hr/userfiles/Volonterkovi-savjeti-VCZ-web.pdf

 


Važne poveznice

Poštovani roditelji, u privitku se nalazi raspored testiranja u sklopu utvrđivanja psihofizičke zrelosti za upis u prvi razred.

Kako do e-potvrde?

Kako do e-potvrde od škole?

U ovom videozapisu prikazan je postupak dobivanja e-potvrde o statusu učenika koju učenici i roditelji mogu dobiti digitalnim putem kako bi ostvarili određena prava.

POVEZNICA

UPUTE
Odluka

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Obavijest za roditelje: 

Roditelji čija djeca imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja imaju pravo na uvid u Individualizirane kurikulume što možete ostvariti na informativnom razgovoru kod učitelja ili stručne službe. Molimo roditelje da se prethodno najave razredniku, učitelju ili stručnom suradniku.

Priloženi dokumenti:
2021 22 .png

Upute

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Udžbenici 2021./2022.

Popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023.

U prilogu "DOM" nalazi se tablica s popisom dodatnih obrazovnih materijala (likovne mape i kutije s priborom za Prirodu, Biologiju, Fiziku i Tehničku kulturu), koje roditelji trebaju nabaviti do početka školske godine 2022./2023.

Korisne brošure

BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID - 

projekt Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Korisni dokumenti
Vremenska prognoza

Meteorološka stanica OŠ Šime Budinića 

Pljusak.hr

UPUTE

Priručnik za učenike za korištenje Teamsa i Office 365.

Priloženi dokumenti:
Microsoft-Teams-Ucenici.pdf

Zato sto volim Zadar

KORISNI LINKOVI

 

 

Zakoni i pravilnici

Zakone i pravilnike možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

Priloženi dokumenti:
Zakon o odgoju i obrazovanju.pdf

BONTON

"Skockajte web! 2012"

NAŠA WEB-STRANICA U FINALU NAJBOLJIH NA NATJECANJU  "SKOCKAJTE WEB 2012"

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Vremenska prognoza

Prvi glas Budinića

Čitamo mi, u obitelji svi 2012./2013.

Stop nasilju među djecom!

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 4. 2010.

Ukupno: 1150940
CMS za škole logo
Osnovna škola Šime Budinića Zadar / Put Šimunova 4, HR-23000 Zadar / www.os-sbudinica-zd.skole.hr / ured@os-sbudinica-zd.skole.hr
preskoči na navigaciju